Kickstarting Lean Kanban i organisasjonen

En hjelp til suksessfull innføring av Lean Kanban Metoden

Vår erfaring er at de fleste organisasjoner som forsøker å innføre Kanban Metoden ikke lykkes så godt som de kunne gjort. Hovedgrunner er, som med mye annet, at man går i en del fallgruver på grunn av manglende erfaring. Mange velger å f.eks. lese Kanban boken til David Anderson (samt bloggartikler på nettet) og forsøker deretter på egenhånd å innføre Kanban. Disse initiativene gir organisasjonen en litt bedre hverdag, men man klarer likevel ikke å hente ut de store gevinstene, og etter en stund gir man kanskje opp - eller halter videre.

Noen velger å ta både grunnleggende og viderekommende kurs. Disse lykkes litt bedre - og oppnår høyere gevinster enn de som bare har lest boken eller blogger på nettet. Det er fullt ut mulig å måle hvor moden Kanban implementasjonen din er - og derigjennom si noe om hvilke gevinster man kan oppnå i organisasjonen.

Å opparbeide erfaring på egenhånd tar både tid, og kan i sin ytterste konsekvens bli kostnadsdrivende fremfor å gi gevinster.

Vi hjelper deg på rett vei fra dag en

For å hjelpe bedriften din med en suksessfull innføring av Lean Kanban Metoden har Knowit har derfor laget en "Kickstarting Lean Kanban". Dette går ut på at vi hjelper og guider deg utenom fallgruver, og agerer som en Kanban Vaktmester som sørger for at ting går på skinner.

Opplegget er basert på egne og andres erfaringer med innføring av Kanban, og vil tilpasses din virksomhet.

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no