Kanban Coaching

Mange som innfører Kanban i virksomheten oppdager etter en stund at dette ikke var så enkelt som man får inntrykk av. Selv om Lean Kanban Metoden kun foreskriver 3 svært enkle regler, så ligger det veldig mye i disse reglene og i metoden sine prinsipper. En Kanban coach kan hjelpe dere med å få ting tilbake på sporet.

Når man har benyttet metoden en stund, så vil man gjerne spørre seg om man gjør ting rett - og hvordan man kommer videre. Vi kan hjelpe til med å løfte Kanban implementasjon deres til neste nivå.

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no