Skalering av Kanban for viderkommende utøvere
 • Pris NOK 10 700,-
 • Kanban Foundation II Training
 • 2 dager / ca 14 timer
 • LeanKanban sertifikat
 • Minimum 5, maksimum 12

Knowit og LeanKanban University inviterer deg til et 2 dagers kurs for deg som allerede benytter Kanban Metoden og/eller ønsker å utvide sine kunnskaper om evolusjonsmessige endringer. Kurset lærer deg hvordan du skal implementere Kanban i hele organisasjonen, slik at dere får til enda bedre og mer effektive leveranser. Kurset tar videre for seg en dypere tilnærming til hvordan du bør skalere i fra spredte Kanban aktiviteter, til et helhetlig Kanbansystem på tvers av team og avdelinger. Du lærer enda mer om hvordan din organisasjon kan få til en enda mer bærekraftig implisitt endringskultur.

Kurset gir deg tilstrekkelig ferdigheter slik at du kan forbedre eksisterende Kanban aktiviteter, eller innføre Lean Kanban som metode med stor suksessgrad. kurset er sertifisert av LeanKanban University og David J Anderson, grunnleggeren av LeanKanban Metoden. Deltagerne vil etter kursdeltagelsen motta et Advanced Practitioner Level sertifikat fra LeanKanban University som viser at de har gjennomført trinn 2 i undervisningsopplegget til LKU.

Kurset gjennomføres med både teoretisk bakgrunns opplæring ("hvorfor") og ved hjelp av praktiske øvelser ("hvordan"). Det legges opp til gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Kurset vil inneholde en full-skala Kanban simulering som gir deltagerne ett godt innblikk i alle aspektene ved et Kanban System.

Instruktør

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Datoer for kommende kurs

Ingen kurs er planlagt i nærmeste fremtid.
Kontakt oss dersom du ønsker dette kurset som bedriftsinternt kurs.

Pris

 • Spesialpris i 2017, NOK 10 700,- per person (ordinær pris NOK 13 900,-)
 • Deltager nummer 2, eller fler, NOK 7 500,- per person
 • 20% rabatt dersom du har tatt grunnleggende kurs
 • Egen pris for bedriftsinterne kurs - ta kontakt med kurs@lku.no.

Kursinnhold

 • Detaljert gjennomgang av prinsipper og verdiene i Kanban Metoden og hvordan disse fungerer
  • Evolusjonsmessige endringer
  • Kanban sine tre agendaer
  • Push vs. Pull systemer
  • Dypere analyse av forholdet mellom etterspørsel og tilbud
  • Proto-Kanban
  • Single Service Kanban
  • Multi Service Kanban
 • Design av avanserte Kanban systemer i sammensatte organisasjoner
  • Knowledge Discovery Process
  • Tjenesteorientert arkitektur
  • Planlegging
  • Prognoser
 • Forbedringspotensialet i Kanban systemer
  • Økonomiske modeller (Cost of Delay)
  • Kvalitativ risikostyring
  • Kvantitativ risikostyring
  • Håndtering av flaskehalser
  • Håndtering av variasjoner
  • Flyteffektivitet
 • Avanserte beregninger og statistikk
  • Effektiv bruk av statistikk
  • Mer dyptpløyende om Little's Law
  • Avansert bruk av tjenesteklasser
  • Begrensninger i samtidig arbeid (Limit WIP)
 • Skalering av Kanban
  • Tilbakemeldingsløkker
  • Organisatorisk tilbakeblikk
  • Operative gjennomganger
 • Avansert fullskala simulering av et Kanban system

Målgruppe

Dette kurset er utviklet for alle som har ansvar for prosessoptimalisering, organisasjonsmessig ytelse, og prosjektledere. Kurset forutsetter at du har benyttet Kanban aktivt i minst 6 måneder. Du bør ha gjennomført grunnkurset, men dette er ikke et absolutt krav. Vår erfaring er at folk som ikke har noen erfaring med Kanban, eller har en grunn implementasjon får lite utbytte av kurset.

Hva du får ut av kurset

 • Avansert kunnskap om hvordan du skal gjennomføre endringer i din organisasjon
 • Sertifikat for gjennomført kurs
 • To dager med sertifisert opplæring i de mer avanserte delene av Kanban metoden, slik David J Anderson sier den skal utføres
 • Kursmateriell
 • Medlemskap i LeanKanban University
 • Lunch begge dager, samt snack i kaffepausene

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no