Lean Kanban Bootcamp
 • Pris NOK 10 700,-
 • Kanban Foundation I Training
 • 2 dager / ca 14 timer
 • LeanKanban sertifikat
 • Minimum 5, maksimum 12

Bedre tjenesteleveranser ved hjelp av Kanban Metoden

Knowit og LeanKanban University inviterer deg til et 2 dagers kurs for å forbedre tjenesteleveransene dine ved hjelp av Lean Kanban metoden. Kurset gir deg tilstrekkelig ferdigheter slik at du kan begynne å benytte Lean Kanban metoden i din egen organisasjon, eller team. Dette kurset er sertifisert av LeanKanban University og David J Anderson, grunnleggeren av LeanKanban Metoden. Deltagerne vil etter kursdeltagelsen motta sertifikat fra LeanKanban University som viser at de har gjennomført trinn 1 i undervisningen.

Kurset gjennomføres med både teoretisk bakgrunns opplæring ("hvorfor") og ved hjelp av praktiske øvelser ("hvordan"). Det legges opp til gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Kurset inkluderer en full-skala Kanban simulering som gir deltagerne ett godt innblikk i alle aspektene ved et Kanban System.

Dette vil du lære

Du vil lære hvordan man Kanbaniserer systemer og hvordan metoden benyttes til å initiere endringer. Deltagerne vil lære grunnlaget for flyt, pull og hvordan man i sammen forestår endringer. Etter avsluttet kurs bør du være i stand til å designe ditt eget Kanbansystem. Du vil også bli eksponert for hvordan man benytter Kanban til å forbedre leveransenedyktighet - dvs få mer forutsigbare leveransetider, bedre risikohåndtering, økt tillit og kontinuerlige forbedringer.

Instruktør

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Datoer for kommende kurs

Ingen kurs er planlagt i nærmeste fremtid.
Kontakt oss dersom du ønsker dette kurset som bedriftsinternt kurs.

Pris

 • Spesialpris i 2017, NOK 10 700,- per person (ordinær pris NOK 13 900,-)
 • Deltager nummer 2, eller fler, NOK 7 500,- per person
 • 20% rabatt dersom du har tatt grunnleggende kurs
 • Egen pris for bedriftsinterne kurs - ta kontakt med kurs@lku.no.

Kursinnhold

 • Introduksjon og oversikt Kanban metoden
  • Prinsipper
  • Verdier
  • Historikk
  • Formål og metode
  • STATIK - Systems Thinking Approach to Introducing Kanban
 • Interne og eksterne kilder til omskiftelighet og misnøye
 • Risikostyring med Kanban: Tjenesteklasser
 • Analyse av forholdet mellom etterspørsel og tilbud
 • Kanban systemdesign
  • Utforming av Kanbankort
  • Utforming av Kanbantavler
  • Begrensing av samtidig arbeid (WIP)
  • Eksplisitte policies
 • Køer, håndtering av fly, begrensinger og statistikk
  • Little's Law - den vitenskapelige teorien bak flyt
  • Akkumulert Flyt Diagram
  • Gjennomføringstid og leveranstidsdistribusjon
  • Kontrolldiagrammer
 • Tilbakemeldingsløkker og møteplasser
 • Fullskala simulering av et Kanban system

Målgruppe

Dette kurset er utviklet for alle som har ansvar for prosessoptimalisering, organisasjonsmessig ytelse, og prosjektledere. Kurset er spesielt velegnet for prosessansvarlige, prosjektledere, IT-sjefer, utviklere, avdelingsledere, Adm. Dir / CEO, teamleads, forretningsutvikler, ingeniører, saksbehandlere, analytiker, arkitekt, rådgiver, supportpersonell, ITIL utøvere, testere, sekretærer, mv.

Siden Kanban er et ypperlig påbygg til andre metoder og metodikker, så er kurset er spesielt velegnet for SCRUM-mastere som ønsker å få en bedre hverdag for teamet sitt.

Ellers er kurset velegnet for

 • Alle som ønsker å komme i gang med Kanban metoden
 • Alle som allerede benytter Kanban, men er usikker på om deres implementasjon følger mønsterpraksis
 • Alle som trenger nye ideer til hvordan Kanban-implementasjonen deres kan forbedres
 • Alle som lurer på om Lean Kanban er noe for deres organisasjon

I tillegg å hjelper kurset med en felles forståelse av poenget med prosessforbedringer ved hjelp av Kanban for alle deltagerne i et team, eller en organisasjon.

Hva du får ut av kurset

 • Grunnleggende kunnskap om hvordan du skal gjennomføre endringer i din organisasjon
 • Sertifikat for gjennomført kurs
 • To dager med sertifisert opplæring i Kanban metoden, slik David J Anderson sier den skal utføres
 • Kursmateriell
 • Medlemskap i LeanKanban University
 • Lunch begge dager, samt snack i kaffepausene

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no