Introduksjon til Lean Kanban
 • Pris NOK 6 700,-
 • Kanban Introductory Training
 • 1 dag / 7,5 timer
 • LeanKanban sertifikat
 • Minimum 5, maksimum 18

Kanban - nøkkelen til suksessfulle endringsprosesser

Knowit og LeanKanban University inviterer deg til et dagskurs for å gi deg en introduksjon til hvordan Kanban fungerer. Kurset ser overordnet på hvordan Kanban kan implementeres i din organisasjon på tvers av team og avdelinger. Kurset gir deg tilstrekkelig informasjon til at du kan starte å vurdere om din organisasjon vil ha utbytte av å benytte Kanban som metode for evolusjonsmessige forbedringsaktiviteter.

Kurset gjennomføres med både teoretisk bakgrunns opplæring ("hvorfor") og ved hjelp av praktiske øvelser ("hvordan"). Det legges opp til gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Kurset inkluderer en nedskalert Kanban simulering som gir deltagerne ett innblikk i noen av aspektene ved et Kanbansystem.

Instruktør

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Datoer for kommende kurs

Ingen kurs er planlagt i nærmeste fremtid.
Kontakt oss dersom du ønsker dette kurset som bedriftsinternt kurs.

Pris

 • Spesialpris i 2017, NOK 6 700,- per person.
 • 10% rabatt på grunnleggende kurs i Kanban Metoden, dersom dette tas innen 6 måneder.
 • Egen pris for bedriftsinterne kurs - ta kontakt med kurs@lku.no.

Kursinnhold

 • Introduksjon og oversikt Kanban metoden
 • Forholdet mellom etterspørsel og tilbud
 • Push vs. Pull
 • Utforming av Kanbantavler
 • Begrensing av samtidig arbeid (WIP)
 • Statistikk
 • Enkel simulering av et Kanban system

Målgruppe

Dette kurset er velegnet for alle som trenger en innføring i hva Kanban metoden går ut på, og alle som trenger å forholde seg til Kanban implementasjoner i organisasjonen, men ikke nødvendigvis er brukere av organisatorisk Kanban i det daglige.

I tillegg å hjelper kurset med en felles forståelse av poenget med prosessforbedringer ved hjelp av Kanban for alle deltagerne i et team, eller en organisasjon.

Dette kurset er dypt nok for å kunne starte med Kanban-aktiviteter i egen organisasjon, men vår erfaring er at dette kurset ikke gir nok dybde til at man får til evolusjonsmessige endringer ved hjelp av Kanban Metoden.

Hva du får ut av kurset

 • Baisinnføring i Kanban Metoden
 • Sertifikat for gjennomført kurs
 • En dag med sertifisert opplæring i Kanban metoden, slik David J Anderson sier den skal utføres
 • Kursmateriell
 • Medlemskap i LeanKanban University
 • Lunch begge dager, samt snack i kaffepausene

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no