Kanban - mer enn flytting av postitlapper
  • Pris NOK 4 700,-
  • Usertifisert
  • 2-3 timer
  • Maksimum 50

Kanban - mer enn flytting av Post-it

Når man starter med å benytte Kanban i teamet, avdelingen eller i en større del av organisasjonen, starter man gjerne med å flytte rundt på PostIt-lapper. Mange som utøver Kanban tror at å flytte rundt på gule lapper er målet med metoden, men kommer man ikke lengre enn dette, får man heller ikke utnyttet Lean Kanban-metoden til det fulle.

Gjennom flere eksempler vil vi fortelle litt om hvordan Lean Kanban-metoden kan benyttes til alt fra styring av oppgaver og til kontroll på risiko.

Selv om metoden er mye brukt innenfor utvikling av IT-systemer, er ikke Lean Kanban en "it-utviklingsmetodikk". Metoden er en moderne ledelsesmetode som benyttes av alt fra skoleelever på Laksevåg videregående skole, Volvo til British Broadcasting Company (BBC). Så lenge man har oppgaver som skal gjøres, trenger man en god måte å ha styring på disse - samt kontroll på risikoen med det man jobber med.

Foredragsholder

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Datoer for kommende kurs

Dette kurset settes opp som et bedriftsinternt kurs på bestilling.

Pris

  • NOK 4 700,- uansett antall deltagere

Innhold

  • Hva Lean Kanban-metoden går ut på.
  • Hvordan få kontroll over flyten av oppgaver.
  • Hvordan få mer tid til videreutvikle måten du jobber på.
  • Hvordan benytte Lean Kanban til å håndtere risiko.

Målgruppe

Dette seminaret gir deg som allerede har hørt om Kanban, eller som benytter Kanban i din virksomhet innsikt i hvordan metoden er mer enn å "bare flytt på gule lapper". Kanban er en moderne styringsmetode, mer enn det er en måte å flytte på lapper.

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no