Sertifisert Team Kanban Utøver
 • Pris NOK 6 700,-
 • Team Kanban Practitioner
 • 1 dag / ca 7,5 timer
 • LeanKanban sertifikat
 • Minimum 5, maksimum 12

Kanban - nøkkelen til suksessfulle endringsprosesser i team

Knowit og LeanKanban University inviterer deg til et dagskurs for å gi deg en introduksjon til hvordan Kanban for team fungerer. Dette kurset gjør deg til en sertifisert TKP - Team Kanban Practitioner. Denne sertifiseringen gjenspeiler at de aller fleste Kanban-implementasjonene starter med teamet og er derfor ikke veldig dype i sin natur.

Team Kanban Practitioner (TKP) er et en-dags kurs som kan tas hos Knowit i Oslo eller Bergen - eller vi kjører dette som et bedriftsinternt kurs.

Deltagere som gjennomfører kurset kan benytte tittelen Team Kanban Practitioner. Denne sertifiseringen er første steg på the alternative path to agility. Etter gjennomført kurs kan deltageren gå videre og sertifisere seg som Kanban Management Professional ved å ta 2-dagers kurs i Kanban System Design og Kanban Metoden.

Kurset ser på hvordan Kanban kan implementeres i team i din organisasjon. Kurset gir deg tilstrekkelig informasjon til at du kan starte med å benytte Kanban på team-nivå allerede dagen etter at kurset avsluttet. Team som allerede benytter Kanban kan gjennom kurset få informasjon om hvordan de kan forbedre sin hverdag enda mer.

Kurset gjennomføres med både teoretisk bakgrunns opplæring ("hvorfor") og ved hjelp av praktiske øvelser ("hvordan"). Det legges opp til gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Kurset inkluderer en nedskalert Kanban simulering som gir deltagerne ett innblikk i noen av aspektene ved et Kanbansystem.

Instruktør

Ruben Olsen Lærk har gjennom en årrekke hos oppdragsgivere benyttet forskjellige smidige metoder for å levere økt verdi til deres kunder. Han har jobbet med alt i fra drifts av distribuerte sanntids telekommunikasjonssystemer og utvikling av programvare, til team- og prosjektledelse. Han har innført Lean Kanban i alt fra små to-mannsselskaper til større finansinstitusjoner.

Ruben er en av to akkrediterte Kanban kursholdere i Norden, og den eneste i Norge. Dette gir han rett til å avholde sertifiserte kurs i fra LeanKanban University. Han har fått opplæring direkte av David J Anderson, samt holdt kurs i avansert bruk av Kanban i sammen med David.

Datoer for kommende kurs

Ingen kurs er planlagt i nærmeste fremtid.
Kontakt oss dersom du ønsker dette kurset som bedriftsinternt kurs.

Pris

 • Spesialpris i 2017, NOK 6 700,- per person.
 • 10% rabatt på kurset Kanban System Design, dersom dette tas innen 6 måneder.
 • Egen pris for bedriftsinterne kurs - ta kontakt med kurs@lku.no.

Kursinnhold

 • Introduksjon og betraktninger omkring eksisterende Kanban erfaring og implementasjoner
 • De 3 Kanban-agendaene, med fokus på bærekraftighet
 • Prinsipper og praksiser
 • Hva betyr Kanban
 • Grunnleggende Kanbankonsepter
  1. Visuelle tavler
  2. Lokal syklustid
  3. Work-In-Progress (pgågende arbeid)
  4. Leveranserate og Little's Law
 • Feedbackløkker - standup- og påfyllingsmøter
 • Enkel simulering av et Kanbansystem med debrief
 • Design av Kanbantavler, herunder bruk av Personlig Kanban
 • Begrensing av pågående arbeid (limit Work-In-Progress)
 • Risikohåndtering
 • Arbeidsflyt for tjenesteleveranser i lys av Kanbanmetoden
 • De 3 Kanban-agendaene og fokus på neste nivå: Tjenesteorientering
 • Proto-Kanban i forhold til et komplett Kanban-system
 • Fordeler med å utvide Kanban til opp- og nedstrøm
 • Kort innføring i S.T.A.T.I.K og kundefokuserte leveranser med Kanban

Målgruppe

Enhver medarbeider i en serviceorganisasjon hvor teamet eller dets medlemmer lider av overbelastning og som vil dra nytte av bedre synlighet over hva man jobber med, og hvordan begrense overbelastning gjennom bruk av work-in-progress grenser. Kurset passer også for de som har sett hvor suksessflult Kanban er i bruk, og ønsker å lære hvordan de skal få samme suksess i sitt team.

Kurset er også velegnet for alle som trenger en innføring i hva Kanban metoden går ut på, og alle som trenger å forholde seg til Kanban implementasjoner i organisasjonen, men ikke nødvendigvis er brukere av organisatorisk Kanban i det daglige.

I tillegg å hjelper kurset med en felles forståelse av poenget med prosessforbedringer ved hjelp av Kanban for alle deltagerne i et team, eller en organisasjon.

Hva du får ut av kurset

 • Basisinnføring i Kanban Metoden
 • Sertifikat for gjennomført kurs
 • En dag med sertifisert opplæring i Kanban metoden, slik David J Anderson sier den skal utføres
 • Kursmateriell
 • Medlemskap i LeanKanban University
Du vil lære om ulike typer av Kanban tavler for bruk i team og hvordan man skal velge riktig type for deres nåværende måte å arbeide på. Videre lærer du hvordan man jobber med Kanban på teamnivå slik at du kan forbedre en eksisterende Team Kanban implementasjon, eller implementere en i fra bunnen av. Kursdeltagerne vil få en god forståelse av arbeidsflyt i forbindelse med tjenesteleveranser i et Kanban Pull systemer, samt hvorfor man bør fortsette videre til Kanban Management Professional sertifiseringen.

Dette kurset er dypt nok for å kunne starte med Kanban-aktiviteter i team, men vår erfaring er at dette kurset ikke gir nok dybde til at man får til evolusjonsmessige endringer overordnet teamnivå ved hjelp av Kanban Metoden.

Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no