Om Lean Kanban Metoden

En Lean fremtid til Smidig arbeid

I begynnelsen av 2000-tallet begynte det Det Smidige Manifestet (The Agile Manifesto) å bli kjent. Manifestet inneholder mange bra prinsipper som skal gjøre programvareutviklling bedre og mer forutsigbart, og et par resultater av dette er eXtreme Programming og Scrum. Etterhvert som folk utenfor programvareutvikling så at programmerere jobbet bedre, ønsket disse folkene å adoptere metodeverkene. Blandt annet har vi sett eksempler på Scrum brukt av saksbehandlere. Det er ikke gitt at metodeverk for programvareutvikling kan benyttes på annen arbeid - og f.eks. mange så at Scrum for IT-drift ikke var liv laga.

Samtidig som Smidig gjorde seg gjeldende innenfor programvareutvikling, begynte Lean å gjøre seg gjeldende ellers i organisasjonene. Man innførte Lean "ovenfra og ned" - gjerne med mye mostand og lite forståelse fra arbeidsstokken. Det ble også gjort spredte forsøk på å innføre Smidige metoder, men med Lean som førende metodikk. Dette har vist seg heller ikke å fungere spesielt godt.

Smidig er ikke en sølvkule

Innen programvareutvikling snakkes det ofte som sølvkuler. Disse er mytiske, og opptrer svært skjelden. Tar vi Scrum som eksempel, så ble metodikken designet slik at man kunne utvikle programvare i en verden hvor kravene til det ferdige produktet endrer seg hele tiden. Scrum er en metodikk for superproduktive og selvorganiserende, team som har en kontinuerlig dialog med brukerne sine om hva de skal lage. I virkeligheten er det få organisasjoner som lykkes med å gjøre Scrum på rett måte fordi den ikke passer til hvordan organisasjonen ellers arbeider. Dermed endrer man på hvordan man gjør Scrum, og så slutter Scrum å fungere. Man tar f.eks. bort Sprint Reviews, eller man lar Spritene vare så lenge som behovet er er. Da gjør man ikke Scrum mer. Tall fra forskjellige kilder viser at Scrum kun i 40-50% av implementasjonene er "etter boken". I de resterende 50-60%, driver man med noe annet enn Scrum - uten å forstå hvorfor man ikke klarer å hente ut suksessen som Scrum absolutt kan gi deg.

Selv om man snakker om Smidige metoder, er gjerne metodene svært dogmatiske. F.eks. at for å få suksess med Scrum, må man gjøre Scrum til punkt å prikke. Gjør man det er Scrum en svært god metodikk. MEN - ingen deler av organisasjonen lever i et vakum - spesielt ikke de som driver med programvareutvikling. Det er en av grunnene til at man forsøker å innføre Scrum i "alle deler av verdikjeden". Som sagt: En metodikk for programvareutvikling er i svært liten grad passende for annen type arbeid.

Smidig er ikke den sølvkulen mange håper på når de innfører Scrum i en eller flere deler av organisasjonen sin.

Vi tror at man må ha et holistisk syn på hvordan organisasjonen arbeider, og vi har over hodet ikke tro på at en standardisert måte å jobbe på fungerer for alle team.

En leanere tilnærming

Lean er en stor og omfattende metodikk. Når man innfører Lean, er dette ofte i form av en revolusjon. Revolusjon medfører endringer. Endringer medfører usikkerhet. Usikkerhet medfører ubevisst sabotasje. Ubevisst sabotasje medfører at endringsinitiativet feiler.

 

Det folk er mest redd for er ikke å bli fysisk skadet. F.eks. setter man seg inn i bilen sin hver dag og blir utsatt for stor risiko for 100% lammelse eller død. Noen driver med risikosport som klatrning og rafting. Andre går alene på tur i fjellheimen.

Det folk er mest redd for er endringer. Vi snakker ikke om endringer i hjemmet, eller i det private - disse vet de fleste av oss å takle selv siden vi vet hva vi holder på med, har mye erfaring og full kontroll.

Det folk er mest redd for er endringer på arbeidsplassen. Dette er endringer man absolutt har liten kontroll med, da det er andre som bestemmer.

Only the brave, the reckless or the desperate will pursue grand changes.
David J. Anderson

Folk spiller en stor rolle i endringsproseser. Endringer kan være nye måter å arbeide på fordi arbeidsflyten endrer seg, det kan være å innføre nye ansvarsområder. Det kan være noe så enkelt som å innføre ett nytt programvaresystem. Vår erfaring er at den største grunnen til at folk motsetter seg endringer er at de føler at de har mer å tape enn å vinne på endringene.

Lean er new-norsk betyr i oversatt språkdrakt rett og slett mager, eller tynn. Slik vi ser det, er det å bli enda tynnere for å gjennomføre endringer.

Lean Kanban Metoden

Mange organisasjoner opplever at for å kunne bli mer smidige i sine leveranser, må de først kunne håndtere endringene som skal til. MEN for å håndtere endringene som skal til, må de bli mer smidige. Det er her Kanban Metoden kommer inn. Kanban Metoden er en tynnere metode en mange andre endringshåndteringmetodeverk. Faktisk er ikke Kanban en metodikk - eller et metodeverk. Det er rett og slett noe så enkelt som en metode.

Kanban Metoden avviser tradisjonelle tilnærminger til endringer. Et viktig mantra i metoden hva gjelder endringer er at det viktigere å unngå motstand til endringer enn å presse hardere og hardere på for å få gjennom endringene. Kanbanutøvere tilnærmer seg endringer på en evolusjonsmessige måte, fremfor å starte en revolusjon. På denne måten får man en smidigere og smidigere organisasjon uten at dette går ut over ting som allerede fungerer tilfredstillende.

En av ideene bak Kanban Metoden er å være en katalysator for fobedringer ved hjelp av å visualiere hvordan arbeidet flyter. Fokuset er at arbeidet skal flyte med færreste mulige avbrudd og forsinkelser. Et annet fokus for medtoden er å skape en levelig balanse mellom tilbud og etterspørsel. Kanban setter også fokus på å forbedre måten vi jobber på ved hjelp av kontrollerte eksperimenter med minimale forstyrrelser på eksisterende roller, prosesser og titler.

Literatur

  • Kanban, Successful evolutionary change for your technology business av by David J. Anderson
  • Kanban from the Inside av Mike BurrowsOm Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no