Om Lean Kanban Metoden

En moderne metode for kunnskapsarbeidere

... Kanban is an approach to change management. It isn’t a software development or project management lifecycle or process.
David J. Anderson

Lean Kanban Metoden benyttes i fra alt fra oppgavestyring og -planlegging, til risikohåndtering og kontinuerlige forbedringer i organisasjonen.

Kanban, eller mer presist LeanKanban Metoden, er ikke en metodikk i seg selv. Kanban er det lille ekstra som skal til for at utøvere av andre metoder og metodikker får full utnyttelse av sin valgte metodikk. Dette betyr at dersom man benytter ITIL, Scrum, Extreme Programming, Waterfall, og tilsvarende metodikker - så kommer de tingene man har behov for i fra Kanban metoden i tillegg til, og ikke i isteden for måten man allerede jobber på.

Sammenliknet med andre metoder så har Kanban i sin mest basale implementasjon konsekvens fokus på flyt av oppgaver. Stikkord her er Stop Starting and Start Finishing.

Kanban som metode har røtter i Toyota Production System (TPS). Toyota har benyttet kanban i mange ti-år for å få balansere produksjonslinjen sin. Lean elementer i fra TPS danner også grunnlaget for moderne Lean prinsipper. Kanban som prinsipp og metode har ikke vært mye brukt innenfor moderne Lean-implementasjoner - det er faktisk ganske ukjent for mange Lean-utøvere selv om kanban har vært brukt i mer 50 år hos Toyota.

Bruken av Kanban for kunnskapsarbeidere ble utviklet av David J Anderson i nært samarbeid med Don Reinertsen. Hovedformålet er å optimalisere arbeidsflyten i teamet eller virksomheten - uavhengig av metodeverk og arbeidsflytbeskrivelser.

Forskjellen på kanban, Kanban, og LeanKanban er at kanban (med liten forbokstav) omhandler produksjon av fysiske varer, Kanban (med stor forbokstav) er navnet på metoden David har utviklet, mens LeanKanban er varemerket til sertifiseringsorganet LeanKanban University. Begrepene Kanban, Kanban Metoden, Lean Kanban, og Lean Kanban Metoden brukes om hverandre.Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no