Om Lean Kanban Metoden

Kanban i et nøtteskall

Det er flere måter å se på Kanban, men de fleste er enig med David J Anderson at metoden fokuserer på noen få prinsipper. Dette er relativt greie prinsipper det er enkelt å komme i gang med - men som med så mye annet, skal man ta ut de beste gevinstene, må man hele tiden jobbe med saken. Fordelen med Kanban er at å jobbe med saken for å forbedre seg, er en implisitt del av metoden. Driver man ikke med kontinuerlige forbedringer, så driver man ikke med Kanban.

Underliggende filosofi

Kanban metoden blir også kalt den humane, eller menneskelige metode. Det er også et krav at man ikke drive med revolusjon i organisasjonen. Ut i fra dette har det vokst frem tre punkter som oppsummerer Kanban godt:

  1. Start med hva du gjør nå
  2. Bli enige om å etterstrebe evolusjonsmessige endringer
  3. Respekter inneværende prosesser, roller, ansvar og titler

Visualiser arbeidet ditt

Visualisering av arbeidet gjør at både vi og oppdragsgiverne våre får full oversikt over hva vi jobber med, hva vi er ferdig med og ikke minst hva vi har planlagt å gjøre. Utnytter man visualisering til det fulle, kan dette benyttes til forventningsstyring vis-a-vis andre aktører i organisasjonen.

Et lite eksempel på dette er teamet som benyttet visualisering av arbeidet sitt til å begrense antall nye oppgaver som bare måtte bli ferdig til i morgen. Når folk utenfor teamet kom med denne type forespørsler, kunne de peke på Kanban tavlen og spørre hvilke av de eksisterende oppgavene som måtte stoppes. Antall forespørsler om bare må bli ferdig til i morgen sank med over 80%. De resterende ca. 20% var faktisk ting som var viktig nok til å måtte ordnes til dagen etter.

Begrens pågående arbeid (Limit Work-In-Progress - WIP)

Metoden bygger på at man foretar målinger. Målinger som er foretatt av team, eller personer, som holder på med for mye samtidig arbeid viser at de blir senere ferdig, enn om de hadde begrenset antallet samtidige oppgaver.

 

Visualisering av arbeidet gjør at både vi og oppdragsgiverne våre får full oversikt over hva vi jobber med, hva vi er ferdig med og ikke minst hva vi har planlagt å gjøre. Utnytter man visualisering til det fulle, kan dette benyttes til forventningsstyring vis-a-vis andre aktører i organisasjonen.

Lag eksplisitte policies, og dokumenter disse

Når alle i teamet samt omkringliggende interessenter vet hvordan teamet arbeider, er det aldri noen tvil om hvordan forskjellige statuser skal tolkes. Dette betyr også at man har dokumenterte regler for når man flytte arbeid i fra en status til en annen, og ikke minst når man anser arbeidsoppgaven for utført.

Styring av oppgaveflyt

Gjør man visualiseringer på en god måte, kan man umiddelbart se om noe er galt med teamet, om noen har for mye å gjøre, om oppgaver blir liggende, om det er ledig kapasitet i arbeidsflyten, osv. Ved hjelp av målinger og oppgavestyring kan man gi svært gode estimater på når en oppgave vil være klar.

Identifiser potensielle forbedringer

En av de viktigste tingene med metoden er å få til kontinuerlige forbedringer i organisasjonen. Derfor er det viktig å tilrettelegge for en kultur som gir alle muligheter for å foreslå og teste ut forbedringer i en trygg og sikker ramme som ikke ødelegger for ting som allerede fungerer tilfredsstillende.

Kanban og Lean

Folk som er kjent med Lean vil nikke gjenkjennende til at flere av prinsippene over danner grunnlaget for et Pull basert Lean system. Man ser også innslag av oppbygging av en kultur for kontinuerlige forbedringer (såkalt Kaizen Culture). Kanban Metoden forsøker først og fremst å være en katalysator for å introdusere ideer fra Lean, uten å ha overheaden med Lean.Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no