Om Lean Kanban Metoden

I forhold til andre metodeverk

Innen programvareutvikling er det en myte at Kanban er så mye bedre enn Scrum, Extreme Programming, Crystal, Feature Driven Development, Test Driven Development, og så videre. Det samme ser vi til en viss grad hos organisasjoner som har veldokumenterte rutine- og arbeidsflytbeskrivelser.

Dette er helt feil. Kanban kan ikke eksistere i et vakuum, siden Kanban ikke har noen underliggende beskrevet arbeidsflyt. Faktisk så sier filosofien at man skal respektere inneværende prosesser, roller, ansvar og titler. Være seg Scrum eller egne arbeidsflytbeskrivelser så danner disse et godt grunnlag for å ta i bruk Kanban.

Siden Kanban har få beskrivende eller påkrevde regler om hvordan du skal gjøre ting, og heller ingen roller, kan dette være forvirrende for folk som er vant med andre metodeverk. Kanban erstatter ingen ting - Kanban kommer i tillegg til noe som allerede eksisterer fra før.

 

Sett fra et programvareutviklingssynspunkt er ikke Kanban en smidig utviklingsmetodikk. Faktisk er ikke Kanban en metodikk i det hele tatt. Kanban er en metode for å håndtere endringer. At Kanban oppviser en del av de samme egenskapene som f.eks. Scrum eller Extreme Programming gjør ikke forvirringen mindre. Det er ikke mulig å sammenlikne Kanban med Scrum, Extreme Programming, eller andre metoder, siden alle disse metodene har sterke krav om roller og måter å arbeide på. Skal man benytte en av disse metodene, er det viktig at man oppfyller kravene metoden foreskriver.

Kanban bygger på prinsippene fra Lean om prosessoptimalisering på en evolusjonsmessig måte.Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no