Om LKU.no

Lean Kanban Undervisning

Lean Kanban Undervisning eies og drives av Ruben Olsen Lærk.

I 2006 fikk han ansvar for et team av teknikere, og for å holde kontrollen på alle oppgavene som ble utført og hvem som jobbet med hva bestemte han seg for å visualisere dette ved hjelp av en White Board. Sent i 2007 fikk han et tips om å se på kanban, noe han gjorde. Han fikk dessverre aldri tid til å jobbe videre med dette da selskapet gikk konkurs desember samme år.

Mellom 2008 og 2013 satte han seg mer og mer inn i metoden, forsøkte mindre eksperimenter i forskjellige settinger (bla hos forskjellige team i Den Norske Bank).

I desember 2013 var han ferdig med sertifiseringskurset som Lean Kanban instruktør hos David J. Anderson, og i løpet av 2014 holdt han bla Lean Kanban kurs for viderekommende i sammen med David i Oslo. Han ble fullverdig instruktør i metoden fra og med mars 2014.

Ruben er i dag den eneste Lean Kanban instruktør i Norge, og en av 2 instruktører i Skandinavia. Ruben deltar årlig på Lean Kanban Leadership Retreat og har bidratt innad i Lean Kanban miljøet med en viktig korrigering til hvordan man skal visualisere forbedringer (Side 238 i Kanban from the Inside, av Mike Burrows (som i styret for Lean Kanban University). Han har også bidratt til utvikling av Mike sin Featureban simulering.LeanKanban University

Som akkreditert instruktør fra LeanKanban University kan du som kunde være sikker på at du får presentert Kanban Metoden slik som David J Anderson mener at den skal presenteres.
For mer informasjon, se LeanKanban University sin hjemmeside.


Om Lean Kanban Undervisning

lku.no - Lean Kanban Undervising er de eneste i Norge som innehar sertifisering i Lean Kanban metoden til David J Anderson. Våre kursholdere er akkreditert av LeanKanban University.

Epost: kurs@lku.no